Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

o spoločnosti

Naši zákazníci sú našou prioritou

Spoločnosť MFJ Invest s.r.o. poskytuje svoje služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti účtovníctva a poradenstva od roku 2020 a je pokračovateľom fyzickej a právnickej osoby pôsobiacej v týchto oblastiach od roku 1994. Od tejto doby získavame nespočetné množstvo odborných ale aj praktických vedomostí a skúseností, ktoré sú základom pružného a rýchleho reagovania na aktuálne zmeny v rýchlo sa meniacej legislatíve.
Zameraním našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb od založenia spoločnosti vrátane všetkých registrácií, vedenie účtovníctva, personalistiky a miezd, poskytovanie poradenstva a v neposlednom rade aj komunikácia s rôznymi inštitúciami. Naši klienti pôsobia v rôznorodých obchodných odvetviach, čo je zárukou, že rozsah skúseností nášho tímu vedie k maximálnej spokojnosti nášho zákazníka.
V našej spoločnosti Vám poskytneme seriózny prístup, spoľahlivosť a kvalitu pretože naši zákazníci sú našou prioritou.

Martin Parák

zakladateľ spoločnosti

Spokojných
klientov
rokov
skúseností
auditovaných
uzávierok
naše služby

Ekonomické služby pod jednou strechou

Snažíme sa umožniť našim klientom naplno sa venovať podnikaniu