fbpx
Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Mzdy a personalistika

Ponúkame Vám bezproblémové spracovanie mzdovej a personálnej agendy tak, aby sme Vás odbremenili od vysokej záťaže, ktorú si táto oblasť vyžaduje.

Na mesačnej báze sa kompletne postaráme o Vašu mzdovú agendu podľa Zákonníka práce, Zákona o sociálnom a zdravotnom poistení a Zákona o dani z príjmu. Zmluvne Vám garantujeme stopercentnú ochranu osobných údajov aj bezpečnosť spracovaných informácií.

Sme vždy pripravení pomôcť našim klientom

 

V rámci spolupráce Vám poskytneme nasledovné služby:
Vedenie personálnej agendy:
 • vyhotovenie pracovných zmlúv
 • vyhotovenie dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 • vyhotovenie hmotných zodpovedností
 • vyhotovenie vstupných a výstupných dokladov
 • registrácia zamestnancom do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • registrácia zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
Spracovanie miezd:
 • výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • vyhotovenie a zasielanie výplatných listín elektronicky zamestnancom
 • vyhotovenie mzdových listov
 • vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní
 • vyhotovenie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne
 • vystavenie súboru príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane priamo do banky
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • elektronické zasielanie všetkých výkazov a potvrdení
 • elektronická komunikácia so všetkými zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou
Naše služby

Ste pripravený na spoluprácu?