fbpx
Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Spoľahlivé služby

Cenník našich služieb

Pri stanovení cien uprednostňujeme individuálny prístup ku každému klientovi. Výslednú cenu za poskytované služby stanovíme po konzultácii, na ktorej sa  oboznámime s činnosťou, potrebami a špecifikami klienta, ktoré prináša jeho podnikanie. Dohodneme sa s ním na rozsahu nami poskytovaných služieb a vypracujeme mu cenovú ponuku.

Cenník podvojného účtovníctva

Počet položiek v účtovnícveCena / mesiac
0 - 100 cena dohodou
101 - 200cena dohodou
201 - 300cena dohodou
301 - viaccena dohodou

Cenník jednoduchého účtovníctva

Počet položiek v účtovnícveCena / mesiac
0 - 100cena dohodou
101 - 200cena dohodou
201 - 300cena dohodou
301 - viaccena dohodou

V cene je zahrnuté mesačné spracovanie účtovníctva na základe dodaných dokladov, spracovanie a podanie výkazov KVDPH, SVDPH a priznania DPH, mesačný reporting a základné účtovné poradenstvo.
V prípade neplatcu DPH je k cene uplatnená zľava 10%.

Základná minimálna cena za mesačné spracovanie účtovníctva je 70 € pre platiteľa DPH a 50 € pre neplatiteľa DPH.

Ostatné službyCena
Prevzatie a zavedenie agendy klienta do účtovníctva (nie pre novozaložené spol.)300 €
Ročná účtovná uzávierka + Daňové priznanie DPPO ( min. cena, maximálne do výšky mesačného účtovníctva)250 € / min.
Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel - 1 vozidlo15 €
Štatistické výkazy 35 € / hod.
Daňové priznanie DzPFO typ A – príjmy iba zo SR / + prijem zahraničie30 € / +20 €
Daňové priznanie DzPFO typ B + daňová evidencia100 €

Všetky uvedené ceny majú len orientačný charakter. Výsledná cena účtovných a poradenských služieb záleží na individuálnej dohode s klientom, pričom sa zohľadňuje rozsah a povaha vyžadovaných prác.

Cenník mzdy a personalistika

Mzdy a pesonalistikaCena / mesiac
Spracovanie mzdy a personalistiky zamestnanca15 €
V cene je zahrnuté:
 • zaevidovanie a nastavenie parametrov podľa pracovnej zmluvy zamestnanca
 • spracovanie mzdy na základe dodaných podkladov a dochádzky
 • zaslanie výplatnej pásky zamestnancom elektronicky/emailom
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnanca (Sociálna poisťovňa, ZDR poisťovne)
 • mesačné výkazy Sociálna poisťovňa
 • mesačné výkazy do zdravotných poisťovní
 • mesačné výkazy – prehľad o zrazenej a odvedenej dani DU
 • mesačné výkazy – DDP
 • ročné výkazy a hlásenia o dani DU
 • spracovanie podkladov pre výpočet stravného/finančného príspevku na stravu
 • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov ( zápočty práce, potvrdenia o prijme, potvrdenia pre banky a iné.)
 • spracovanie zostavy mesačného zaúčtovania miezd pre účtovný systém
 • elektronické zasielanie a podávanie výkazov
 • komunikácia s poisťovňami
Mzdy a pesonalistikaCena
Ročné zúčtovanie dane 10 €
V cene je zahrnuté:
 • zaevidovanie a zaslanie žiadosti o ročné zúčtovanie dane zamestnancovi
 • spracovanie žiadosti o výpočet ročného zúčtovania dane
 • kontrola dodaných podkladov k výpočtu ročného zúčtovania dane
 • vypracovanie ročného zúčtovania dane
 • vypracovanie potvrdenia o zaplatení dane na účel darovania 2% dane
 • Ostatné službyCena
  Oprava mzdy na základe zle dodaných podkladov alebo dochádzky13 €
  Registrácia zamestnávateľa - prihlášky Daň ZČ, SP, ZP35 € / hod.
  Pracovné zmluvy a dohody - príprava, resp. kontrola35 € / hod
  Ostatné služby vyššie neuvedené35 € / hod.

  Cenník ostatných služieb

  Ostatné službyCena
  Bežné účtovné poradenstvo35 € / hod.
  Štatistické výkazy 35 € / hod.
  Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa35 € / hod
  Vypracovanie vyúčtovania služobnej cesty30 €
  Ostatné služby vyššie neuvedené35 € / hod.