fbpx
Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva je pre účtovné jednotky voľba, nie povinnosť. V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Špecializujeme sa na vedenie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností, napríklad či ide o platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH, aj od potrieb a požiadaviek klienta.

Sme vždy pripravení pomôcť našim klientom

 

V rámci spolupráce Vám poskytneme nasledovné služby:
 • spracovanie a evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • spracovanie pokladničných dokladov, bankových výpisov a interných dokladov
 • vedenie pokladničnej a bankovej knihy
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie dane z pridanej hodnoty
 • mesačná prehľad o príjmoch a výdavkoch
 • inventarizácia zostatkov účtov majetku a záväzkov ku dňu uzávierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
 • vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmov fyzických osôb
 • vypracovanie ročných výkazov
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom
 • konzultačné služby
Naše služby

Ste pripravený na spoluprácu?